Přidáno na poznámkový lístek

K poznámkovému lístku

Šetrné k životnímu prostředí a hygienicky čisté – sanitární hygiena MEWA

  • V souladu s předpisy

    Všechny automaty na ručníky a dávkovače mýdla z nabídky MEWA přesně splňují hygienické předpisy v souladu s § 35 nařízení o pracovištích.

  • Bez starostí

    Osvědčený systém služeb MEWA vám nabízí ekonomické řešení kompletního servisu, šetrné k životnímu prostředí.

  • Efektivně

    Pronájmem si ušetříte nákladné investice.

Čistota a hygiena v umývárnách jsou základním předpokladem pro prevenci přenosu choroboplodných zárodků – a tím odpovídají i za pohodu vašich zaměstnanců a hostů.
Ruce jsou nejčastějším prostředkem přenosu infekčních zárodků. Institut Roberta Kocha a Světová zdravotnická organizace (WHO) proto opakovaně poukazují na důležitost pravidelného mytí rukou.

Servis v oblasti sanitární hygieny od MEWY nabízí zásobování čerstvými látkovými ručníky a tekutým mýdlem, ale i vhodnými dávkovači. 

A ještě více: rozhodnete-li se pro rozsáhlý systém MEWA, ušetříte nákladné investice a přispějete důležitým způsobem k ochraně životního prostředí.

Princip opakovaného použití přispívá k ochraně životního prostředí hned dvojím způsobem. Jednak díky opakovanému použití textilií šetří primární zdroje a snižuje emise, jednak tento sdílený model sdílení sdružuje specifické kompetence a úkoly, což také nepřímo slouží k ochraně životního prostředí a klimatu. MEWA tak za zákazníky přebírá profesionální realizaci ekologicky šetrných a zdrojově úsporných dodávek firemního textilu. A zákazníci mají tu výhodu, že se již v tomto ohledu nemusí starat o ochranu životního prostředí a o požadavky v oblasti likvidace použitého materiálu.

Pronajměte si proto snadno a pohodlně sanitární hygienu od MEWY.