Používání souborů cookies

Tato webová stránka obsahuje cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím. Podrobnosti naleznete zde.

_Z__5228.tif

Reportáže o zákaznících spol. MEWA

Seznamte se s některými zákazníky MEWA a jejich zkušenostmi

Zeptali jsme se – zákazníci MEWA nám odpovídají

  • Dlouhodobé partnerství

  • Důvěrná spolupráce

  • Spokojení zákazníci

Ať už jde o podniky služeb, zpracovatelská odvětví, veřejné služby, řemeslníky nebo průmyslové podniky – společnost MEWA má pro každé odvětví vhodné výrobky v rámci systému služeb.

Jaké výhody to však opravdu přinese, když se rozhodnete pro výrobek nebo službu MEWA? A jak vypadá spolupráce se společností MEWA v praxi? Na tyto otázky nemůže odpovědět lépe a upřímněji nikdo jiný než sami naši zákazníci!

Vybrali jsme několik dlouhodobých zákazníků z různých odvětví a doprovodili jsme je při jejich každodenní práci: Jak a kde konkrétně používají naše výrobky? Proč se rozhodli pro společnost MEWA? Jaká individuální přání a zvláštní požadavky mohou být splněny s využitím našich výrobků a služeb?

Seznamte se s našimi zákazníky a přečtěte si v následujících příspěvcích, proč jsou spokojeni se společností MEWA jako servisním partnerem v oblasti textilu.

Zprávy o zkušenostech