ABE-G04-Sortieranl-9.tif

MEWA znamená více

VÍCE hygieny, VÍCE výhod – systém opakovaného použití MEWA

Dokonalé řešení VÍCEnásobného použití s VÍCE výhodami

  • Spolehlivá hygiena a jistota dodávek

  • Kompletní servis šetří čas a náklady

  • V celé Evropě – ve Vaší blízkosti

Hygiena, trvalá udržitelnost, bezpečnost – důležitá témata dneška. Pro nás nejsou žádnou novinkou, protože jsou hlavní součástí obchodního modelu naší rodinné firmy již více než 111 let. Zastupujeme profesionální, trvale udržitelný management v oboru textilií s certifikovanou kvalitou a výraznou inovační schopností „Made in Germany“.


Hygiena je naše práce. A naše služba pro Váš komfort. Odvézt, vyprat, opravit, uskladnit – to vše a ještě mnohem více pro Vás máme v systému opakovaného použití MEWA. Opakované použití přináší přidanou hodnotu – ověřte si to!

Co je třeba vědět
KrL_pruefen-ersetzen_1200x1200.png
Oprava a výměna
Krl_waschen-trocknen_mbs_1200x1200.png
Péče a sušení
KrL_holen_1200x1200.png
Shromažďování a vyzvednutí
MBS_anziehen_1200x1200.png
Obléci se a cítit se příjemně
KrL_liefern_1200x1200.png
Dodání a třídění

Oprava a výměna

 Každá část se po vyprání zkontroluje a v případě poškození opraví nebo zdarma vymění.

Péče a sušení

Čistotu zajišťují v nejmodernějších pracích linkách inovační technologie. Zároveň tím snižujeme spotřebu vody, pracích prostředků a energie – pro naše životní prostředí.

Shromažďování a vyzvednutí

Naši servisní řidiči u vás budou v dohodnutém intervalu vyzvedávat vaše znečištěné pracovní kalhoty a bundy.

Obléci se a cítit se příjemně

Čisté a pohodlné – pracovní den vašich zaměstnanců tak může začít s dobrou náladou a v plné síle.

Dodání a třídění

Naši servisní řidiči vám přivezou v pevně dohodnutých termínech čerstvě vyprané a ošetřené pracovní oblečení – na přání až do přihrádky ve skříňce.

Certifikovaná hygiena a čistota

01
HYGIENA A ČISTOTA

Všechny podniky MEWA, ve kterých se perou Vaše provozní textilie, nesou certifikát wfk, který potvrzuje, že takto ošetřené textilie mohou být bez obav používány v hygienicky citlivých oborech, jako je zdravotnický sektor nebo potravinářský průmysl. Pracujeme podle přísných standardů RABC, důsledně dodržujeme všechny platné zákony, směrnice a normy, zejména normy DIN 10524 (hygiena potravin) a EN 14065 (kontrolní systém biokontaminace). To platí pro všechny naše textilie. Například oděv mechanika vypereme a vydezinfikujeme tak dokonale, že by v něm teoreticky mohl pracovat ve výrobě uzenin.Hygiena potřebná pro potravinářský průmysl samozřejmě nemusí být v jiných oborech nutná. Přesto plníme požadavek, který jsme si sami určili. Naší ctižádostí totiž není plnit minimální požadavky, ale dosahovat vždy maxima v kvalitě a hygieně. V souladu s tím jsme náš kompletní řetězec procesů – od vyzvednutí, praní, sušení a žehlení až po přípravu, expedici a třídění textilií – zahrnuli do našeho managementu kvality.Kromě požadavků na bezpečnost potravin, ochranu bezpečnosti a zdraví při práci a hygienu životního prostředí a vody považujeme za mimořádně důležitou ochranu před infekcemi. Při praní v našich velkých průmyslových pračkách za konstantně vysokých teplot vody – u pracovních oděvů 60 až 75 °C, u čisticích utěrek dokonce 90 °C – a s použitím dezinfikujících procesů praní dochází k plné deaktivaci zárodků a virů. Takovou opakovanou mikrobiologickou kvalitu textilií nelze praním v domácnosti zajistit. Hygiena je vážné téma. Spolehněte se na náš certifikovaný management kvality a hygieny. Důvěřujte profesionálům v oblasti hygieny.

Spolehlivé zásobování

02
SPOLEHLIVOST ZÁSOBOVÁNÍ

Výroba a obchod potravinami, průmysl a řemesla, dodávky energie, přeprava nebo zdravotnická zařízení – všude tam nosí lidé pracovní nebo ochranné oděvy MEWA, používají naše čisticí utěrky, papírové ručníky a další produkty z našeho rozsáhlého portfolia. Dodávkám hygienicky bezvadných provozních textilií od MEWY důvěřuje kolem 190 000 podniků. MEWA poskytuje důležitý příspěvek k udržování dodavatelského řetězce v mnoha oborech kritické infrastruktury. Zásadní není pouze hygienické pracovní oblečení – pro mnohé podniky, například průmyslové, je nezbytné průběžné zásobování čistými čisticími utěrkami. Pokud by nebylo možné čistit stroje, nemohla by výroba dlouhodobě fungovat.Stručně řečeno, produkty a služby MEWY jsou důležitou součástí základního zásobování a jsou považovány za nezbytné. Výhodou pro odběratele je absolutně spolehlivá hygiena, bezpečnost práce a jistota dodávek, a to i za složitých rámcových podmínek. Jsme Vaší kotvou za bouře

Systém opakovaného použití šetří čas a náklady

03
SYSTÉM OPAKOVANÉHO POUŽITÍ

Všechny textilní výrobky od pracovních a ochranných oděvů přes čisticí utěrky a absorpční rohože na olej až po podlahové rohože a ochranné potahy mají dlouhou dobu životnosti. Jsou poskytovány v oběhovém systému a mnohokrát opakovaně použitelné – představují tedy udržitelnou alternativu ke krátkodobým módním nebo jednorázovým textiliím. Všechny zaměstnankyně a všichni zaměstnanci dostávají i v systému opakovaného použití stále znovu zpět svůj vlastní oděv.Nezáleží na tom, zda se jedná o řemeslnickou provozovnu nebo průmyslový koncern – systém opakovaného použití MEWA nabízí profesionální servis pronájmu oděvů včetně poradenství podnikům všeho druhu a velikosti. Jaký typ čisticí utěrky je správný právě pro Vaše potřeby? Jaký ochranný oděv pro svou práci potřebujete? Kolik čisticích utěrek nebo jaké součásti oděvu budou zapotřebí? Při výběru správných pracovních oděvů a provozních textilií Vás podpoříme našimi odbornými znalostmi a vždy se postaráme o jejich spolehlivé a přesné vyzvednutí, vyprání, ošetření a opětovné dodání. V případě opotřebení nebo poškození je vždy součástí také odborně provedená oprava nebo výměna. Všechny služby provádí pouze naše firma a stejně tak sami zajišťujeme veškerou logistiku nutnou pro přepravu textilií.Nemusíte se tedy zabývat organizačními záležitostmi, jejichž časové nároky nelze podceňovat. Zajistíme například pravidelnou kontrolu funkčnosti výstražných ochranných oděvů, úpravu doplňků pracovních oděvů při výměně zaměstnanců nebo změně velikosti a postaráme se o to, aby byly důsledně dodržovány všechny příslušné hygienické a ekologické standardy. Co se nákladů týče, výhodou pro Vás je, že systém opakovaného použití váže v porovnání s nákupem textilií méně kapitálu a nesouvisí s ním žádné výdaje spojené se skladováním a likvidací.Další výhoda: Jako skupina s celoevropskou působností nejsme závislí na globálních dodavatelských řetězcích nebo subdodavatelích, ale spoléháme se pouze na osvědčenou spolehlivou síť dodavatelů. Naši hlavní dodavatelé a výrobci pocházejí z Evropy (především z Německa a Belgie), naše oděvy jsou zhotovovány zejména v Belgii a Portugalsku a čisticí utěrky MEWA vyrábíme výhradně ve vlastní tkalcovně v Německu. U našich kolekcí zaručujeme následné dodávky ve stejné kvalitě, barvě a střihu po dlouhá léta. Vaší výhodou je jistota, že Vaše provozní textilie budete mít vždy k dispozici v dohodnutou dobu a v neměnné kvalitě. Náš systém opakovaného použití nabízí trvalou kvalitu, hygienu, přesné splnění požadavků a v neposlední řadě podporuje i image Vaší firmy.

Trvalá udržitelnost díky ochraně životního prostředí a šetrnému zacházení se zdroji

04
TRVALÁ UDRŽITELNOST

V posledních letech se trvalá udržitelnost postupně stala jedním z nejdůležitějších společenských témat. Součástí naší firemní filosofie je však od počátku. Naše základní myšlenka vytvořit systém opakovaného používání textilu, nezahazovat čisticí utěrky, ale znovu a znovu je používat, totiž pevně zakotvila princip ekologické udržitelnosti do základu naší firemní kultury již před 111 lety. Pro nás to znamená odpovědné a obezřetné hospodaření, šetrný přístup k životnímu prostředí a zdrojům, spravedlivé a bezpečné pracovní podmínky a chování orientované na hodnoty vůči Vám jako našim zákazníkům i společnosti. V roce 2013 obdržela MEWA Německou cenu za trvalou udržitelnost v kategorii „Nejudržitelnější produkty/služby – TOP 3“. V Evropě je toto vyznamenání nejvyšší svého druhu. Jsme také velmi hrdí na mezinárodní environmentální certifikaci podle ISO 14001, kterou jsme v roce 1997 získali jako první firma v našem oboru, a na vyznamenání našeho systému řízení energie podle ISO 50001.Vyznamenáním ale nic nekončí a my se i nadále průběžně zabýváme tím, co bychom pro trvale udržitelnou výrobu mohli dále optimalizovat. Při procesech praní využíváme například speciální kaskádovou techniku, při které se voda z praní filtruje, upravuje a znovu ve více stupních využívá. Cílem je co nejnižší možná spotřeba čerstvé vody. Současně se tím ale také minimalizuje množství odpadních vod. Další vývoj nám umožnil zlepšit techniku úpravy odpadních vod natolik, že jsme dnes schopni dosáhnout vyčištění na 99,8 %. MEWA tím z hlediska ochrany vod významně překračuje zákonné požadavky a standard obvyklý v oboru. Všechny naše prací prostředky jsou biologicky odbouratelné a používáme je tak, abychom co možná nejméně poškozovali zdroje. Množství a složení přípravků je při každém praní přizpůsobováno znečištění textilií.Kromě toho neustále pracujeme na optimalizaci naší spotřeby energie a zvyšování energetické účinnosti našich procesů, například tepelným zhodnocením vymývaných nečistot, převážně recyklovatelných olejů. Ty pak až z 80 % pokrývají spotřebu energie našich sušiček a prádelenských linek. Odpadní vzduch vznikající při tepelné recyklaci je odváděn do venkovního prostředí teprve po důkladném vyčištění inovativními systémy čištění zplodin. I zde jsou zákonem požadované limity emisí nejen dodrženy, ale dosahované hodnoty jsou výrazně nižší. A v neposlední řadě dbáme při přepravě a skladování textilií na využívání vozidel s úsporným palivovým systémem, používáme recyklovatelné materiály jako textilní pytle na prádlo a bezpečnostní kontejnery vlastní výroby, které nejen že mají dlouhou dobu životnosti, ale současně splňují požadavky předpisů na prevenci úrazů a zacházení s nebezpečným zbožím.Seznam našich trvale udržitelných procesů a materiálů je skutečně dlouhý. Naším cílem je být vždy lepší než požaduje zákonodárce. Vsadíte-li na naše textilní produkty a naše služby, nemusíte si s dodržováním požadavků na ochranu životního prostředí a likvidaci lámat hlavu. To je výhoda, kterou při používání jednorázových textilií nezískáte. Ostatně z porovnání systémů a z ekologických auditů vyplývá, že spotřeba zdrojů je při využívání jednorázových produktů v porovnání s principem opakovaného používání pětkrát až osmkrát vyšší. Rozhodnutím pro trvale udržitelné, opakovaně použitelné textilie MEWA nám pomůžete zachovat přírodu a životní prostředí a snižovat spotřebu přírodních zdrojů na minimum.

Regionální servis v celé Evropě – s pečetí kvality „Made in Germany“

05
REGIONALITA

Německá rodinná firma s více než 111letou úspěšnou historií. Současný hlavní evropský poskytovatel služeb v oblasti textilií, zastoupený ve 45 lokalitách ve 14 zemích. Mezinárodní velikost a regionální blízkost – MEWA Vám nabízí obojí. Navzdory růstu od svého založení v roce 1908 si udržujeme ducha a kulturu rodinné firmy, jednáme a plánujeme s rozvahou a myšlenkou na budoucnost a naše hodnoty chceme zachovat pro příští generaci. Nabízíme spolehlivé služby zkušeného koncernu s osobním servisem přímo na místě. Díky flexibilní struktuře servisu s kontaktními partnery v každém regionu můžeme rychle a individuálně reagovat na Vaše přání a jednat stejně dobře doma i v zahraničí. Výhody pro Vás představují trvale vysoké standardy z hlediska služeb, kvality a ekologie dodržované ve všech podnicích MEWA – bez ohledu na to, na jakém místě jsou využívány.


Prvotřídní poskytovatel služeb „Made in Germany“ s duší vynálezce – i to je MEWA. Díky vlastnímu vývoji produktů pro tvorbu nových kolekcí, střihů a funkcí s četnými inovacemi v oblasti ekologických technologií, procesů a textilních technologií a díky spolupráci s renomovanými institucemi a externími experty jsme se stali průkopníkem v našem oboru. Kompetence, poctivost, blízkost – MEWA znamená jistotu.

Společenství MEWA – spolu znamenáme víc

06
SPOLEČENSTVÍ

Trvalá udržitelnost a spravedlnost, nejvyšší kvalita a certifikovaná hygiena, hospodárnost a profesionalita – to vše je možné pouze proto, protože je nás tolik.Miliony lidí tím, že pro MEWU poctivě pracují jako zaměstnanci nebo že jako zákazníci nosí pracovní oděvy MEWY, používají čisticí utěrky, rohožky nebo jiné služby a produkty, se každý den starají, aby se MEWA jako hlavní evropský poskytovatel služeb v oboru textilií neustále zdokonalovala.My všichni pak jako jedno velké společenství významně přispíváme k dalšímu rozvoji a šetrnému využívání zdrojů. Spolu znamenáme víc.