_MG_9965_6_7_fused.tif

Základní hodnoty spol. MEWA

Náš požadavek na nás samotné

Zodpovědně může jednat jen ten, kdo si je vědom své odpovědnosti.

Pro nás jako rodinný podnik byly a jsou hodnoty pravidlem pro naši podnikatelskou činnost.  

„Hodnotami jsou takové představy, které jsou v určité společnosti považovány za optimální a poskytují lidem orientaci,″ tuto běžnou definici čteme stále znovu. Ale k čemu potřebuje podnik hodnoty? Často se předpokládá, že hodnoty jsou pro podniky jen pěkný šperk, který se leští při slavnostních projevech. Ale my ve společnosti MEWA to vidíme úplně jinak: Nám hodnoty neslouží jako ozdoba, my jimi žijeme. Jsou naší orientací. Dodávají nám sílu jít vpřed a dále se rozvíjet. Motivují nás k uskutečňování nových myšlenek. Definují značku MEWA. 

Toto povědomí jsme definovali ve více než 100leté historii firmy v sedmi základních hodnotách.

Osobnost

Vzájemná důvěra a úzká a harmonická spolupráce mezi kolegy a zaměstnanci, partnery a zákazníky jsou základem firemní kultury MEWA. To je tradice: Vedení společnosti je již tři generace v rodinných rukou. Osobní úsilí, odpovědné obchodování a moderní management charakterizují způsob práce našich vedoucích pracovníků. Osobní servis je znakem působnosti každého jednotlivého zaměstnance.

Hospodárnost

Dlouholetého úspěchu a trvalého růstu jsme dosáhli nejen samotnou dobrou obchodní myšlenkou.Stejně důležitá byla i solidnost a obchodní duch. Správná rovnováha mezi pokrokem a hospodárností nám zajišťuje i dnes zdravý základ pro úspěšnou budoucnost.

Kvalifikace

Každý zaměstnanec přispívá k úspěchu společnosti svými znalostmi, nasazením a týmovým duchem. Vytváříme pro to správné předpoklady tím, že své zaměstnance vyzýváme a podporujeme – jako lidi, kteří mohou naši firmu systematicky spoluvytvářet.


Kvalita

Sami na sebe, své výrobky i služby klademe nejvyšší nároky. Proto je neustálé zlepšování našich služeb samozřejmostí. Při tom pro nás existuje pouze jedno měřítko úspěchu: spokojenost našich zákazníků.

Investice

Nové cesty, nalezení inovativních řešení, dlouhodobé myšlení: Tak utváříme naše podnikání. Proto investujeme do intenzivního výzkumu a vývoje nových procesních technologií, výrobků orientovaných na budoucnost a vynikajících služeb.

Životní prostředí

Zachování životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů chápeme jako základní podnikatelský princip. To je důvod, proč jsme v této oblasti vždy na současné úrovni a obvykle o krok napřed před ostatními konkurenty: V oboru jsme příkladem při využívání nejmodernějších ekologických technologií.


Odpovědnost

Chápeme se jako součást společnosti, za kterou neseme spoluzodpovědnost. Proto se angažujeme rozmanitými sociálními a kulturními investicemi. Podle tohoto principu jedná každá z našich poboček – ve svém regionu a mezi lidmi, kteří tam žijí.