Používání souborů cookies

Tato webová stránka obsahuje cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím. Podrobnosti naleznete zde.

_Z__9175-93_Pano.tif

Odpovědnost za životní prostředí

Náš trvale udržitelný příspěvek k lepší kvalitě života

Šetrnost k životnímu prostředí, uznání a ocenění – odpovědnost za životní prostředí u MEWA

Ochrana životního prostředí a šetrné zacházení s přírodními zdroji jsou již více než 30 let prioritou společnosti MEWA. Naším cílem v oblasti ochrany životního prostředí je být lepší, než to vyžadují zákonodárci. To platí jak pro výrobní podniky, tak pro výrobky a služby. Mezi naše nejdůležitější úkoly patří neustálá inovace environmentální technologie. Ne nadarmo jsme již v r. 1997 byli jako první podnik ve svém oboru oceněni mezinárodním ekologickým certifikátem podle normy ISO 14001.Naše služby – to je ochrana životního prostředí v praxi Prostřednictvím principu opakované použitelnosti v rámci textilního managementu MEWA se vyhýbáme velkému množství odpadu a šetříme cenné zdroje. Rovněž při přepravě a skladování našich výrobků se spoléháme na textilní vaky na prádlo a kontejnery s dlouhou životností.Zodpovědné zacházení s přírodními zdroji zaručujeme rovněž díky ekologicky šetrným výrobním procesům, rekuperaci tepla, tepelnému využití zbytkových látek, úpravě odpadních vod a v neposlední řadě technicky vyspělým kaskádovým systémem pro úsporné zacházení s provozní vodou. Díky tomu jsme v ochraně životního prostředí vždy o krok napřed a šetřením zdrojů a minimalizací odpadů významně přispíváme k ochraně životního prostředí.


Ochrana životního prostředí v praxi Princip opakovaného použití MEWA

Naše čisticí utěrky lze v závislosti na způsobu použití až 50krát vyprat a použít znovu. „Alternativami″ k čisticím utěrkám MEWA jsou papír nebo textilní utěrky. Ty ovšem po jednorázovém použití končí v koši.

Je dobře, že existuje princip opakovaného použití MEWA. Tak lze ušetřit značné množství odpadu.

Také během transportu a skladování čisticích utěrek a pracovního oblečení se spoléháme na opakovaně použitelné výrobky: Dodávka oblečení probíhá v textilních pytlích na prádlo.

Pro bezpečné skladování a přepravu čisticích utěrek byl vyvinut vlastní kontejner MEWA Safety Container SaCon® s dlouhou životností. Také tím přispíváme k minimalizaci odpadu.

Recyklace s povědomím o životním prostředí Šetrné využívání přírodních zdrojů

Šetrné využívání přírodních zdrojů je nedílnou součástí systému environmentálního managementu MEWA. Proto jsme vyvinuli speciální systém opětovného využití vody z mytí a praní: kaskádovou techniku. Zde se ještě použitelná voda z hlavního praní a máchání filtruje, upravuje a znovu používá vícestupňově v cyklu v procesu praní.

Tím se snižuje spotřeba vody ve srovnání s běžnými procesy až o 50 procent. Minimalizované množství odpadních vod odlehčuje komunálním čistírnám odpadních vod a nakonec i vodním tokům.

Ekologicky šetrné praní

MEWA vyvíjí prací prostředky částečně sama, aby poskytla ekonomický i ekologický přínos k ochraně životního prostředí. Biologicky rozložitelné prací a pomocné mycí prostředky jsou prostřednictvím speciálních dávkovacích a řídicích systémů upraveny na stupeň znečištění textilií. Tak spotřebujeme jen takové množství pracího prostředku, které je nezbytně nutné, a získáme čistý výsledek.

Oproti tradičním způsobům praní to znamená až o 85 nižší zátěž pro životní prostředí.

Rozumné využití energie Rekuperace tepla

MEWA využívá ke snížení spotřeby energie udržitelným způsobem vícestupňové systémy rekuperace tepla. Prostřednictvím tzv. tepelného výměníku lze energii z pracích a sušicích zařízení využít k ohřevu vody a provozních prostor.

Ale to ještě není všechno: Energii vyrábíme z nečistot. Tepelným využitím nečistot z praní – převážně použitých olejů z čisticích utěrek – pokryjeme až 80 procent spotřeby energie sušicích a pracích linek při zpracování čisticích utěrek. Parní kotelny, které jsou při tom zapotřebí, jsou z ekologických důvodů vybaveny vysokoteplotními spalovacími komorami a pračkami spalin. Spaliny se odvádějí pryč až po důkladném vyčištění. Díky těmto opatřením ušetří MEWA ročně asi 7 milionů litrů topného oleje.

Stupeň čistoty 99,8 procent Úprava odpadních vod

Všechny prádelny MEWA po celé Evropě jsou v zásadě vybaveny vlastní čistírnou odpadních vod. Tím daleko nad rámec zákonných požadavků a obvyklých oborových standardů plníme naši odpovědnost za ochranu vod.

Během fyzikálně chemické úpravy odpadních vod se z vody vyděluje maximální množství nečistot a škodlivin. Během biologického stupně procesu čištění rozloží bakterie rozpuštěné zbytky nečistot. Při úpravě odpadních vod tak MEWA dosáhne stupně čistoty 99,8 procent.

Recyklace surovin u MEWA Rozumná recycklace

Všechny čisticí utěrky MEWA trvale šetří životní prostředí, protože jsou opakovaně použitelné. Ale to samo o sobě firmě MEWA nestačí. Povědomí o životním prostředí začíná již výrobou utěrek: Ve vlastní tkalcovně MEWA v Immenhausenu se ročně vyrobí více než 100 milionů čisticích utěrek. Přitom vzniká velké množství bavlněných vláken. Ta nasávají a sbírají vysoce moderní zařízení. Vlákna likvidovat by byla škoda. Jsou ideálně vhodná k dalšímu zpracování např. pro automobilový průmysl jako izolační materiál. Každý rok se tak recykluje přibližně 72 tun vláken.

Závazek vůči životnímu prostředí ukazuje MEWA i použitím recyklovaných přízí při výrobě čisticích utěrek.U čisticí utěrky MEWATEX® je podíl recyklovaného materiálu v přízi ročně přibližně 2000 tun – to je 50 procent celkového objemu.

Ale to není vše. MEWA dbá i na to, aby lepenková jádra cívek na přízi byly opakovaně použitelné výrobky – tak ušetříme každý rok ještě jednou asi 21 tun odpadu. A fóliový obal palet přízí se opět použije pro přepravní balení utěrek.