ABE-G03-MTS-TQM-3.tif

Řízení kvality MEWA

Chceme být pro své zákazníky ti nejlepší

Důsledný systém pro komplexní bezpečnost a kvalitu – řízení kvality MEWA

Kvalita je pro nás více než předpoklad úspěchu a konkurenceschopnosti. Jedná se o měřítko, podle kterého orientujeme veškeré naše služby, protože chceme být pro naše zákazníky ti nejlepší.

Kvalitu proto neponecháváme náhodě, ale důsledně ji realizujeme. Den co den. Ve všech oblastech: od vývoje produktů až po zákaznický servis.

Kvalita je zajišťována prostřednictvím našeho komplexního systému Total Quality Management. Proto je MEWA od roku 1992 certifikována podle ISO 9001. Vaše výhoda: Vždy můžete počítat s konstantně vysokým standardem kvality – po celé Evropě ve všech závodech MEWA.

Orientace na zákazníka

Základem naší koncepce kvality je blízkost k našim zákazníkům a důsledné zaměření na potřeby trhu. Co to znamená: intenzivní péče o zákazníka, pravidelné zákaznické průzkumy, marketingové studie, kvalifikovaní dodavatelé a úzká spolupráce s experty z různých oblastí.Tak můžeme rychle a flexibilně reagovat na aktuální potřeby a trendy – nebo také být o krok napřed.

Auditování

Systém řízení kvality musí fungovat podle důsledných, systematických a jasně definovaných kritérií. Proto se u nás prostřednictvím autorizovaných institucí kontroluje dodržování národních i mezinárodních směrnic a norem.

Při pravidelně prováděných auditech se prověřují naše služby. Chybám se lze vyhnout nebo je včas detekovat a zlepšení ve smyslu našich zákazníků cíleně plánovat a realizovat. Výsledek: Všechny provozovny MEWA mají certifikát ISO 9001.

Náš systém managementu kvality nazvaný „Total Quality Management“

  • Zaměření všech úseků podniku na naše zákazníky a na trhy.
  • Pravidelná analýza situace na trhu a adekvátní neustálé přizpůsobování našeho systému služeb a nabídky našich výrobků.
  • Vysoká kvalifikace a motivace zaměstnanců na všech úrovních a jejich zapojení do rozhodovacích procesů.
  • Systematické a neustálé zlepšování veškerých provozních procesů a průběžná kontrola procesů.
  • Certifikace podle norem ISO 9001 a ISO 14001 (podrobné informace k našim pobočkám naleznete v níže uvedených certifikátech).
  • Partnerská spolupráce s dodavatelskými podniky podle jasných kritérií kvality.
  • Přizpůsobení ekologických technologií našemu oboru.
  • Intenzivní budování důvěryhodnosti na veřejnosti při respektování celospolečenského vývoje.

+ Cor 1Certifikát 14001 Certifikát 9001