Wetterschutzkleidung - Clima S

Inovace MEWA

Vývoj vpřed

Na čelné pozici v otázkách kvality – inovace MEWA

Inovativní je ten, kdo je neustále ochoten věci zlepšovat, aby byl úspěšný i v budoucnu. Společnost MEWA je podnik, který přesně toto dělá. S vášní a výkonem. Proto jsme silní a o to se zasazujeme. Naše vize být nejlepším podnikem pro management textilu v Evropě se odráží na všech našich pobočkách.


Dobré a stále nové nápady jsou pevnou součástí historie naší firmy a naší firemní filozofie. Na jedné straně neustále zlepšujeme výrobky i služby, abychom vyšli vstříc nárokům a očekávání našich zákazníků. Na druhé straně neustále vyvíjíme nové procesní technologie orientované do budoucnosti, při nichž je kladen důraz na ochranu životního prostředí.


Naše nápady

Ještě na přelomu století se stroje v továrnách čistily téměř výhradně starými hadry nebo čisticí vlnou. Po použití se nasáklé hadry prostě házely do kotle. Takové řešení ale bylo pro průmyslové účely nejen zcela nevhodné, ale také příliš drahé. V roce 1908 dostal Herrmann Gebauer jednoduchý, ale geniální nápad nabízet čisticí utěrky v rámci komplexního systému služeb. Praktické a cenově dostupné řešení, které ještě významně přispělo k ochraně životního prostředí.

Z tohoto nápadu nejdříve vznikla malá firma s 20 zaměstnanci. Dnes, o 100 let později, zde vyrostl komplexní textilní management pro průmyslové i živnostenské provozy.


Naši procesní technici

Jsme známí tím, že prostřednictvím nových procesních technologií usilujeme o neustálý další vývoj a pokrok.

Již r. 1975 bylo instalováno první zařízení na úpravu odpadních vod, koncipované ve vlastní režii. Krátce poté vznikla rovněž první spalovna použitých olejů v pobočkách Stuttgart a Manching.

V 80. letech společnost MEWA zřídila první biologickou čističku odpadních vod a vzniká první pračka spalin.

V r. 1995 se spol. MEWA připravuje na budoucí evropskou normu zřízením první úpravny odpadního vzduchu – zcela v zájmu ochrany životního prostředí. Jako první podnik ve svém oboru obdržela firma MEWA v r. 1997 mezinárodně platný ekologický certifikát podle ISO 14001.


Naše standardy

Příklad z roku 2000 ukazuje, jak byl z inovačního úsilí firmy MEWA odvozen obecně platný standard kvality:
I přes přísné hygienické normy v potravinářském průmyslu bývalo běžné, že si zaměstnanci své pracovní oblečení prali doma. Výsledek: Oblečení nebylo vždy hygienicky nezávadné.

Poté se firma MEWA spolu s prof. dr. Johannesem Krämerem z Mikrobiologického ústavu univerzity v Bonnu rozhodujícím dílem spolupodílela na vývoji systému „Risk Analysis and Biocontamination Control″ (RABC) pro podniky textilních služeb – a jako první firma v oboru pracovních oděvů nechává po každé fázi ošetření případné biologické zátěže prověřovat. Tyto testy se kromě jiného zaměřují i na takzvanou křížovou kontaminaci, aby se zabránilo tomu, že se například bakterie ušlechtilých plísní ze sýráren oblečením přenesou do pivovarů nebo pekáren.

A tím společnost MEWA opět vytváří standardy. Standardy kvality made by MEWA se staly základem nové evropské hygienické normy EN 14065.