thumb_07_historie_mit-einem-Putz.jpg

Historie MEWA

O jednoduchém, ale geniálním nápadu

Značka dává najevo svou přítomnost – 2008 až dodnes

Dnes se člověk může s naším principem opakovaného použití setkat téměř všude: Po celé Evropě nosí oblečení MEWA více než jeden milion zaměstnanců. Naše čisticí utěrky, rohože, ochranné potahy sedadel, výrobky pro prádelny a mycí stoly se štětcem se používají v podnicích ve 23 zemích. Trvale udržitelná koncepce textilního managementu si získala uznání u uživatelů i široké veřejnosti: V roce 2013 patřila MEWA k top 3 německým firmám, jimž byla udělena cena za trvalou udržitelnost v kategorii „Nejudržitelnější výrobky/služby Německa“.

Udržitelné obchodování stále určuje i dnes náš vývoj. Linie rodinného podniku tak pokračuje i poté, co se v roce 2014 vyměnili majitelé firmy v dozorčí a správní radě. Představenstvo dnes společně tvoří vedoucí divizí Bernhard Niklewitz, Michael Kümpfel, Ulrich Schmidt und Hans Peter Weidling, kteří mají zkušenosti s vedením a již řadu let jsou s MEWA úzce spjatí. Obchodní činnost vedou ve smyslu rodinného podniku a úspěšně pokračují ve své strategii trvalé expanze: Provozovny v Immenhausenu, Hamelnu a Manchingu byly rozšířeny a nové vznikají v Saarlouis a Weil im Schönbuch. V Remy a Praze byla v roce 2015 otevřena nová překladiště a další je plánováno v Římě. Tím investujeme do budoucnosti. Co nás motivuje, inspiruje a pohání vpřed, není to, co bude důležité zítra, ale to, co bude důležité pozítří.

2000–2008 Evropská společnost

S novými produkty budou v novém tisíciletí odhaleny další cílové skupiny. MEWA se mimo jiné intenzivně soustředí na vývoj vysoce specializovaných ochranných oděvů a přináší na trh zcela novou generaci ochranného oděvu proti teplu a plameni.

Při péči o oděvy pro zaměstnance v potravinářské výrobě a obchodu s potravinami se pracovní oblečení kontroluje podle hygienických požadavků RABC. MEWA tak zavádí jako první poskytovatel textilních služeb v Evropě systém RABC a pracuje podle normy 14065. MEWA se rozhodla dát důrazně svou přítomnost kromě Belgie, Francie a Rakouska také v dalších sousedních státech.

Již v roce 1996 zahájily svou činnost společnosti ve Švýcarsku a České republice. V blízkosti Milána se staví provozovna, která zaopatří italské firmy přímo z Itálie. Ve Španělsku zakládá koncern společnost MEWA Servicio Textil, S.L. Ve Francii zahajuje v roce 2007 provoz výrobní společnost. V roce 2008, k našemu 100letému výročí, pracuje pro MEWA na 43 místech v Německu, Belgii, Francii, Španělsku, Itálii, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku, České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku 4 115 zaměstnanců.

1990–2000 Růst díky kvalitě

V roce 1991 pracovalo pro MEWA na 21 místech více než 3 000 zaměstnanců. V posledním desetiletí se počet zákazníků zvýšil z 35 000 na 82 000. Koncern byl v devadesátých letech restrukturalizován a rozdělen do čtyř divizí.

Vedení marketingu a prodeje se ujal Tilman Damm, styku se zákazníky a organizace Klaus Jürgen Gerdum, technologií a výroby Rudolf Küttelwesch a firemního servisu Bernhard Niklewitz. Gabriele Gebauerová a Rolf Beisse jsou členy představenstva. Zákaznický servis je dále zdokonalován: V roce 1990 začíná MEWA zavádět komplexní řízení kvality a jako podnikový cíl si stanovuje „Nula chyb v důsledku nespokojenosti či reklamací.“

V roce 1992 obdržela MEWA jako první poskytovatel textilních služeb certifikaci v souladu s mezinárodním standardem zajištění kvality DIN ISO 9001. Desetiletá vylepšení v oblasti environmentální technologie byla oficiálně potvrzena v roce 1997. Jako první v oboru je MEWA certifikována dle normy ISO 14001. Kromě toho se vedení společnosti rozhoduje rozšířit portfolio společnosti. S divizí „Technický obchod MEWA“ nabízí společnost od poloviny devadesátých let svým zákazníkům k prodeji kompletní sortiment výrobků pro bezpečnost práce a technickou potřebu podle katalogu.

1978–1990 Ochrana životního prostředí má přednost před expanzí

V roce 1980 nastoupila u MEWA třetí generace v osobě vnučky zakladatele firmy Hermanna Gebauera Gabriele Gebauerové a jejího manžele Rolfa Beisseho. Ti přišli na počátku osmdesátých let s novým způsobem myšlení: Chceme být pro své zákazníky ti nejlepší. Se stejným odhodláním, s jakým byla v podniku realizována představa služeb, se technici a inženýři MEWA věnovali ochraně životního prostředí. Motto nové generální ředitelky MEWA již brzy znělo: Ochrana životního prostředí má přednost před expanzí.

Již v polovině sedmdesátých let nainstalovala MEWA první čistírnu odpadních vod, navrženou ve vlastní režii. Ta udávala směr současného stavu techniky.

Inženýři MEWA byli obzvláště hrdí na propracovaný systém úspory energie. Kromě energetického zhodnocení recyklovaného oleje, získaného z procesu čištění při úpravě odpadních vod, byly v roce 1980 poprvé použity tepelné výměníky a blokové teplárny.

S vytvořením nového systému prodeje byla vybudována pozice na trhu v Německu, Rakousku, Belgii a ve Francii .

1960–1978 Pracovní oblečení s kompletním servisem

Se současnými produkty, pokročilými technologiemi a prvními pobočkami v jiných evropských zemích si MEWA v sedmdesátých letech podmanila nové trhy. Již od roku 1961 je ve vrcholovém managementu firmy Käthe Draubová, vdova po synovi Hermanna Gebauera, zesnulém ve druhé světové válce. Ta v roce 1965 přesunula správní sídlo skupiny podniků do Wiesbadenu. Nezměnilo se však pouze sídlo firmy, také nabídka byla v roce 1968 rozšířena.

Pracovní oblečení v textilním servise. Nová obchodní myšlenka se u zákazníků setkala s kladným ohlasem.

Pronajaté pracovní oblečení v rámci balíčku služeb – to bylo v Německu něco dosud nevídaného. Poptávka byla obrovská. Koncem roku 1969 oblékala MEWA více než 10 000 lidí. Přestože se například v prádelně v Hamelnu nejprve pracovalo nonstop ve třísměnném provozu, zakázky bylo sotva možné zvládnout.

Průmyslové zpracování textilu začalo ve velkém měřítku: Prádelny pracovního oblečení byly vybaveny pračkami/odstředivkami, sušičkami a tunelovými finišery a byly tak schopny poskytnout zakázkovou péči. O několik let později nahradily dřívější protiproudé systémy a odstředivky v prádelnách čisticích utěrek moderní prací linky, lisy a sušičky. Navíc do provozů vstoupilo elektronické zpracování dat a péče o zákazníky.

V roce 1974 se MEWA odvážila expandovat do zahraničí a založila pobočku v Belgii. V roce 1975 převzala MEWA rakouskou skupinu Habsburg-Excelsior. V roce 1978 se obchodní činnost rozšířila na území Francie.

1945–1960 Rekonstrukce po druhé světové válce

Po druhé světové válce zahájil Hermann Gebauer z Norimberku obnovu společnosti. Pobočky v Norimberku, Mnichově, Neu-Isenburgu, Mönchengladbachu, Stuttgartu a Hamburku, z velké části zničené během války, byly v krátké době rekonstruovány a byl v nich zahájen provoz.

Zpět se ohlásili dřívější stálí zákazníci, např. říšské dráhy, které se nyní nazývaly spolkové dráhy, a závody Volkswagenu. Zájem o náhradní systém MEWA však projevili také noví zákazníci, např. nakladatelství novin.

Na Nový rok 1953 umírá ředitel továrny Hermann Gebauer ve věku 75 let. Po jeho smrti se vedení MEWA ujímá jeho manželka Charlotte.

V jubilejním roce 1958 zaměstnává MEWA opět 400 zaměstnanců. Celkově se v tomto roce vypere 70 milionů čisticích utěrek a docílí celkového obratu 8,45 milionů marek. Utěrky se mezitím tkají ve tkalcovně MEWA na pracovišti v Hamelnu.

1908–1945 Tkaní, praní a výměna

V roce 1908 založil obchodník Hermann Gebauer „Mechanische Weberei Altstadt GmbH“ v Ostritz-Altstadtu u Görlitzu (Sasko) s 20 zaměstnanci. Zakladatel společnosti nabídl zcela novou službu: MEWA vyráběla čisticí utěrky k čištění strojů a zařízení. Koncepce servisu nové společnosti zněla „Tkaní textilií, poté praní a výměna při opotřebení“.

Pro praní čisticích utěrek zakladatel firmy rychle našel prádelny, které byly ochotné spolupracovat a na nichž měl podíl. Později ve dvacátých a třicátých letech následovaly vlastní prádelny.
Již na počátku dvacátého století rostla poptávka po čisticích prostředcích. Oleje, tuky, rozpouštědla a barvy ztížily život pracovníkům ve strojírenských závodech, železárnách a ocelárnách. Až příliš často byly stroje téměř výhradně čištěny starými hadry nebo čisticí bavlnou. Po použití se nasáklé hadry prostě házely do kotle. Takové řešení ale bylo pro průmyslové účely nejen zcela nevhodné, ale dlouhodobě také příliš drahé. Tak se nápad rychle prosadil.

Ještě v roce založení si Hermann Gebauer zapsal do knihy objednávek svého prvního významného zákazníka: Královské saské státní dráhy, největší společnost v Sasku. Již v roce 1909 bylo nutné provozní budovu rozšířit. Počátkem dvacátých let se kniha zakázek MEWA stala „Who is Who“ německé ekonomiky. Kromě říšských drah stojí na čisticích utěrkách MEWA názvy jako Siemens, AEG, Bayer, Henschel nebo Leuna-Werke.

Až do začátku druhé světové války bylo v Německu a Rakousku 14 provozoven MEWA. 1200 zaměstnanců zaopatřuje 18 000 průmyslových a obchodních podniků v bývalé oblasti říše průmyslovými čisticími utěrkami.